Współpraca z rehabilitantem podczas choroby jest ważna dla odzyskania sprawności

Szeroki zakres dostępnej fizjoterapii zapewnia nam wiele korzyści, a rehabilitanci zajmują się problemami ortopedycznymi i neurologicznymi u niemowląt, dzieci, dorosłych i osób w podeszłym wieku.

Takie problemy mogą być wrodzone, lub przydarzyć się nam w wyniku choroby, urazu, wypadku czy kontuzji. Wielu fizjoterapeutów zajmuje się szerokim wachlarzem schorzeń. Przypadki ortopedyczne, w tym kontuzje sportowe, złamania, bóle kręgosłupa i stawów, by wymienić tylko kilka, to najczęstsze typy problemów pacjentów, którzy korzystają z pomocy rehabilitantów. Fizjoterapia może obejmować ćwiczenia terapeutyczne poprawiające siłę, zakres ruchu i wytrzymałość oraz korygujące nierównowagę postawy i mięśni, mobilizację stawów, manipulację i masaż tkanek miękkich, a także terapię rozciągającą i punktów spustowych w celu zmniejszenia sztywności i złagodzenia bólu. Pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak udar, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, porażenie mózgowe i uszkodzenie rdzenia kręgowego, mogą odnieść duże korzyści z leczenia fizjoterapeutycznego. Interwencje koncentrują się na reedukacji i kontroli mięśni, rehabilitacji motoryki małej i dużej, poprawie codziennych funkcji, odzyskiwaniu siły i gibkości, nauce wykonywania bezpiecznych transferów, przywracaniu i poprawie chodu oraz treningu w korzystaniu ze środków ułatwiających poruszanie się. Współpraca z rehabilitantem podczas choroby jest ważna dla odzyskania sprawności

W przypadku dzieci cierpiących na porażenie mózgowe fizjoterapia jest niezbędna, aby pomóc zmniejszyć spastyczność i deformację, poprawić kontrolę postawy, nauczyć dzieci korzystania z urządzeń wspomagających i robić wszystko, co jest konieczne, aby zmaksymalizować funkcjonalną niezależność dziecka.

W przypadku ciężkiej choroby dziecka, trzeba również edukować rodzinę, aby pomogła kontynuować to, czego dziecko nauczyło się podczas sesji terapeutycznych, podczas wykonywania dodatkowych ćwiczeń w domu, zobacz więcej pod adresem internetowym szpitalpopielowek.pl. Pacjenci, którzy mają trudności w wykonywaniu codziennych czynności lub mają duszność i zmniejszoną wytrzymałość, mogą osiągnąć znacznie lepszą jakość życia dzięki ukierunkowanym ćwiczeniom i treningowi oporowemu.