Co mogą zająć komornicy sądowi?

Komornicy sądowi są urzędnikami, których głównym zadaniem jest egzekwowanie prawomocnych wyroków i postanowień sądu na podstawie wystawianych tytułów wykonawczych.

Podstawą działalności takich instytucji jest zajmowanie mienia w celu zaspokojenia potrzeb wierzycieli. W ramach swojej działalności, komornicy są uprawnieni do zajmowania wielu różnych składników majątku dłużników. Warto uzyskać więcej informacji w tym zakresie. Okazuje się, że istnieje wiele ważnych składników majątku, które mogą zostać zajęte zgodnie z prawem przez organ egzekucyjny.

Co mogą zająć komornicy sądowi?

Składniki majątku zajmowane przez komorników

Warto pamiętać, że komornik ma prawo do zajęcia nieruchomości, w tym domów, mieszkań, działek, budynków itp. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany przekazać mienie do dyspozycji komornika, który następnie przeprowadza licytację. Dość często zajmowanym mieniem są też samochody. Komornik ma bowiem prawo do zajęcia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów, motocykli, skuterów itp. Pojazd zostaje przekazany do dyspozycji komornika, który przeprowadza licytację, podobnie jak w przypadku nieruchomości.

Oczywiście należy mieć też na uwadze to, że komornik ma prawo do zajęcia ruchomości, czyli przedmiotów ruchomych, takich jak meble, sprzęt RTV/AGD, elektronika, biżuteria, sztuka itp. Takie ruchomości są również efektywnie spieniężane w ramach licytacji prowadzonych przez komorników. Ponadto komornik ma prawo do zajęcia praw majątkowych, np. praw autorskich, praw do wynalazków, praw własności intelektualnej itp. One również stanowią przedmioty licytacji komorniczych.

Komornik, taki jak na przykład https://komornik-zielinska.pl/ ma prawo do zablokowania rachunków bankowych oraz innych środków płatniczych dłużnika, co uniemożliwia mu korzystanie z zgromadzonych tam pieniędzy. Zablokowane środki przekazywane są do dyspozycji komornika, który następnie przekazuje je wierzycielowi pomniejszone o swoją prowizję. W podobny sposób działa zajęcie wynagrodzenie dłużnika za pracę, renty, emerytury lub innego świadczenia. Oczywiście w każdym przypadku egzekucja powinna być prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika.