Na czym polega rehabilitacja ortopedyczna?

Rehabilitacja ortopedyczna jest procesem, który wielu osobom pomaga wrócić do zdrowia, sprawności fizycznej i życia bez bólu. Składa się na nią wiele różnorodnych działań i technik, które zawsze dobierane są do potrzeb pacjenta. Rehabilitacja stosowana jest po wypadkach, zabiegach chirurgicznych i w niektórych schorzeniach układu ruchu. Na czym polega rehabilitacja ortopedyczna i co warto wiedzieć na jej temat?

Jakie są najważniejsze cele rehabilitacji ortopedycznej?

Najważniejszym, nadrzędnym celem rehabilitacji ortopedycznej jest przywrócenie pacjentowi jakości życia, którą miał, zanim nastąpiły okoliczności, które skierowały go do gabinetu fizjoterapeuty. Różne życiowe sytuacje, jak wypadki i doznane w nich obrażenia, leczenie operacyjne i choroby mogą w znaczącym stopniu zmniejszyć ruchomość człowieka. Mogą też przyczynić się do powstania przewlekłego bólu. Oba te czynniki przyczyniają się do zmniejszenia ogólnego poziomu wydolności, a często przekładają się również na inne problemy zdrowotne. Działania rehabilitacyjne nakierowane są na to, żeby temu możliwie jak najskuteczniej zaradzić. Są to różnego typu zabiegi i ćwiczenia, których celem jest zwiększenie siły i wydolności mięśni, zwiększenie ruchomości i stabilności stawów, a także zmniejszenie dolegliwości bólowych zgłaszanych przez pacjenta w obrębie stawów, mięśni i ścięgien. W konsekwencji rehabilitacja ortopedyczna przyczynia się bardzo często do zwiększenia wydolności oddechowo-krążeniowej pacjenta i zwiększenia jego ogólnych możliwości fizycznych i sprawności. Specyficznym rodzajem rehabilitacji ortopedycznej jest rehabilitacja sportowa. Jej celem jest nie tylko przywrócenie sportowcowi sprawności, ale również doprowadzenie jego organizmu do takiego stanu, by mógł on bez przeszkód kontynuować swoją sportową karierę.

W jakich sytuacjach stosuje się rehabilitację ortopedyczną?

Rehabilitację ortopedyczną stosuje się w trzech zasadniczych typach sytuacji. Po pierwsze są to różnego typu schorzenia narządów ruchu. Mogą to być na przykład zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, poważne wady postawy, czy choroby wrodzone. W takich przypadkach działa się dwutorowo. Istotne jest zmniejszenie bólu, jakiego doświadcza osoba rehabilitowana w swoim codziennym życiu (ból taki potrafi w dużym stopniu zmniejszyć jakość życia i ograniczać możliwości w wielu jego dziedzinach). Osiąga się to dzięki zabiegom działającym typowo przeciwbólowo i ćwiczeniom wzmacniającym mięśnie, które pozwalają na odciążenie zmienionych chorobowo stawów. Ważne jest też zwiększenie sprawności ruchowej dzięki odpowiednio zaprojektowanym i systematycznie wprowadzanym ćwiczeniom. Innym przypadkiem, w którym stosuje się rehabilitację, są poważne zabiegi chirurgiczne. Często takie działania w dużym stopniu naruszają strukturę narządów ruchu. Oprócz tego poważne operacje wymagają od pacjentów nieraz bardzo długiego leżenia, co oczywiście również nie pozostaje bez wpływu na zdrowie. Rehabilitacja pozwala na możliwie szybki powrót do zdrowia w sposób całkowicie bezpieczny i odzyskanie odpowiedniej formy. Rehabilitację stosuje się również u osób, które doznały różnego typu urazów. Odpowiednie działania pozwalają na znacznie szybszy powrót do sprawności fizycznej. Jest to szczególnie ważne w przypadku sportowców i osób aktywnych fizycznie. Poważne urazy, jak na przykład złamania bardzo często przyczyniają się do trwałego zmniejszenia sprawności danej kończyny, a mogą nawet powodować konieczność zmiany trybu życia. Dlatego niezbędna jest odpowiednio zaprojektowana rehabilitacja. Dzięki niej osoba, która doznała urazu, może nie tylko powrócić do zdrowia, ale również do pełnej sprawności.

Jakie korzyści przynosi rehabilitacja ortopedyczna?

Profesjonalna rehabilitacja ortopedyczna przynosi pacjentowi wiele korzyści. Przede wszystkim jest to możliwość życia bez bólu. Jak wielka jest to ulga, wiedzą dokładni wszyscy ci, którzy przewlekłego bólu doświadczyli. Kolejną korzyścią jest odzyskanie sprawności fizycznej. Oczywiście nie w każdym przypadku jest to możliwe w pełni, aczkolwiek rehabilitacja z całą pewnością zwiększy mobilność każdego. Duże znaczenie ma redukcja dysbalansów mięśniowych i nauka prawidłowych wzorców ruchowych. To ważne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których wiele osób pracuje w pozycji siedzącej, co w dużym stopniu przekłada się na ból i zmniejszenie kondycji fizycznej. Dla sportowców (nie tylko zawodowych) ważne jest natomiast zwiększenie świadomości własnego ciała i umiejętność prawidłowej regeneracji po treningu. Działania rehabilitacyjne przyczyniają się również do zmniejszenia ryzyka kontuzji w przyszłości.