Czym jest arteterapia?

Arteterapia jest jedną z tych form oddziaływania terapeutycznego, która przez ostatnie lata zyskała ogromną popularność, zarówno w przypadku terapii dziecięcej jak i skierowanej do dorosłych. Zastosowanie znalazła, między innymi w przedszkolach, ośrodkach terapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz placówkach medycznych. Nic w tym dziwnego, zważywszy na fakt coraz częstszych przypadków depresji, zaburzeń ze spektrum autyzmu czy problemów wychowawczych wśród młodzieży. Dzięki działaniom twórczym, arteterapeuta jest w stanie szybciej dotrzeć do swojego pacjenta i ukrytych w jego wnętrzu problemów.

Sztuka, która jest w stanie pomagać

Sztuka i jej tworzenie to niezwykła przestrzeń terapeutyczna, która pozwala otworzyć się na ukryte w pacjencie myśli i odczucia, a także to, co rzeczywiście chce on przekazać światu. Rodzaj leczenia, jakim jest arteterapia wykorzystuje sztukę, jako mediatora dwóch przestrzeni: wewnętrznej i zewnętrznej. Dzięki temu skutecznie wpływa na proces kuracji i rehabilitacji zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej.

Sztuka od kilkunastu lat staje się niezwykle przydatna w pracy, zarówno z pacjentami w ośrodkach zdrowia psychicznego, jak i z dziećmi i młodzieżą w standardowych placówkach oświaty. Dzieje się tak, ponieważ pozwala ona otworzyć się na świat, zintegrować z grupą oraz sprzyja podejmowaniu rozmów na takie tematy, jak stres, samoocena, poczucie własnej wartości, pewność siebie. Są to w końcu zagadnienia, z którymi zmagają się ludzie w każdym wieku, od przedszkolaka do seniora.

Na czym dokładnie polega arteterapia?

Arteterapia jest sposobem oddziaływania terapeutycznego, które wykorzystuje szereg różnych dziedzin sztuki, takie jak plastyczne, muzyczne, taneczne czy też ruchowe. Pozwalają one na dotarcie do naszego wnętrza i wspierają w przepracowaniu istotnych dla naszego rozwoju treści. Dzięki swojej uniwersalności oraz różnorodności technik jest także w stanie dopasować się do pracy zarówno z osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi psychicznie, jak i ludźmi zdrowymi pragnącymi rozwijać swoje horyzonty i pracować nad rozwojem osobistym.

W arteterapii nie jest ważne samo dzieło i efekt końcowy pracy, lecz uczucia i emocje, jakie towarzyszą nam w trakcie tworzenia. Zajęcia terapii sztuką pozwalają odreagować nagromadzone złe emocje w warunkach bezpiecznych i przyjaznych. Dodatkowo arteterapia wyzwala w pacjencie kreatywność i chęć wyrażenia swojego ja, dodatkowo budując samoocenę i wzmacniając poczucie własnej wartości. To nie jest jednak samo malowanie, a proces, w którym towarzyszy arteterapeuta towarzysząc przy szukaniu analogii między tym, co dzieje się na obrazie, a tym co w emocjach i życiu pacjenta.

Jak zostać arteterapeutą?

Zawód terapeuty i arteterapeuty to praca, która może być kojarzona z pewnego rodzaju misją. Jest to zajęcie dla osób chcących pomagać innym oraz kochających sztukę. Aby zostać dyplomowanym arteterapeutą należy ukończyć studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe trwające 360 godzin szkoleniowych oraz odbyć praktyki i napisać pracę dyplomową. Oczywiście dzięki specjalistycznym szkoleniom, korzystać z technik arteterapii mogą również pedagodzy, psycholodzy, psychoterapeuci czy terapeuci zajęciowi. Aby poznać podstawy tej techniki terapeutycznej warto więc ukończyć szkolenia i kursy arteterapii, które pozwolą dogłębnie zaznajomić się z zasadami arteterapii i jej wpływem na poszczególne grupy osób. Jest to niezbędne, by w dalszej pracy odpowiednio dobierać techniki arteterapii i ćwiczenia pod potrzeby konkretnego pacjenta czy podopiecznego. Po szkoleniach nie będących studiami można zatem prowadzić w swoim zawodzie (psychologa, pedagoga itp.) zajęcia z elementami arteterapii.